I YEAR THEOLOGY

01. Baskey Santosh
Kir
02. Bhengra Thomas
TOR
03. Hansdah Josbima
Bala
04. Kerketta Alex
Jam
05. Kisku Sanjay
Raj
06. Lakra Ajit
Jalp
07. Mikkili Joseph
T O R
08. Minj Lazrus
Punea
09. LMurmu Benedict
Bala
10. Panna Sameer
Jam
11. Paul Edward
Cal
12. R. Joseph
Cgl
13. Raj Arun B.
Cal
14. Rodrigues Martin
Asn
15. Soren Raphael
Kri
16. Soren Vincent
T O R
17. Topno Basant
Jalp
18. V. Amulraj
Cgl
19. Baliar Singh
SS. CC
20. C. Shyam
C M F
21. Danielraj J.
V. C
22. Francis Kumar A. C. M. F
23. Joshi Robert SS. CC
24. Muthukattil Mathew V. C
25. Nayak Jikhariyo C. M. F
26. Pani Ashish Kumar C. M. F
27. Purty Ranjit C M F
28. R. Rabert
C. M. F
29. Toppo Abinash C. M. F
30. Majhi Kakali S.A.